De specialisaties van Logopediepraktijk Lindevallei

Naast hulp bij dyslexie, hyperventilatie of spraakproblemen, zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van afwijkende mondgewoonten en eet-, drink- en slikproblemen bij jonge kinderen.

Preverbale logopedie

Het behandelen van eet-, drink- en slikproblemen bij jonge kinderen (0 tot 2 jaar) die nog niet in het spreekstadium zitten, noemen we ‘preverbale logopedie’. Uw kind kan last hebben van:

  • braken tijdens de voeding
  • slecht zuigen (borst of fles)
  • slecht eten van vaste voeding
  • een overgevoelige mond
  • verkeerde mondmotoriek
  • overmatig kwijlen

Bij de therapie kijken we naar de spieraanspanning, reflexen en houding van uw kind of baby tijdens de voeding. Afhankelijk van de klachten, leren we de kinderen weer goed eten en drinken.

 

Afwijkende mondgewoonten

Met afwijkende mondgewoonten bedoelen we gedragingen die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor de stand van het gebit, het spreken, het gehoor en daarmee de algehele gezondheid.

Onder afwijkende mondgewoontes vallen onder meer:

  • duim- en vingerzuigen
  • slissen
  • verkeerd slikken
  • met de mond open ademhalen

Met oro-myofunctionele therapie herstellen en verstevigen we het functioneren van de spieren in en om de mond. Daarnaast trainen we de positie van de tong het slikken en oefenen we het articuleren.

Start therapie

Einde therapie

Dyslexie

Bij leesproblemen en/of vermoedens van dyslexie hebben mensen vaak moeite met het lezen, spellen en/of schrijven. Dit kan zich onder andere uiten in het moeite hebben met het leren van letters, letters omkeren, woorden of zinnen niet goed lezen en het verminderen of verdwijnen van de leesmotivatie. In de behandeling oefenen we deze gebieden op verschillende werkwijzen. Hierbij wordt geprobeerd aan te sluiten bij de werkwijze van school, zodat uw kind één en dezelfde manier aangeboden krijgt. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van de KWeC-methodiek (dit is een spellingmethodiek die als ondersteuning kan dienen bij elke spellingmethode. Spelling wordt hierdoor visueel gemaakt, waardoor kinderen inzicht krijgen in de opbouw van de Nederlandse spelling).

Behandelmateriaal

In de praktijk oefenen we veel met het onderzoeks- en behandelmateriaal van LOGO-Art. LOGO-Art biedt praktische materialen aan voor onder meer articulatie, mondmotoriek en taal. Het materiaal is aantrekkelijk en leuk voor kinderen, waardoor ze zich inspannen en dit de therapie veel effectiever maakt. Onze logopediste Neeke de Boer, is één van de auteurs

Meer informatie over een van onze specialisaties of direct een afspraak maken? Bel Logopediepraktijk Lindevallei in de kop van Overijssel: 0561-452506.