Behandelingen voor eetklachten, spraakproblemen en meer

Aan de slag

Van een klacht of probleem af komen, dat kost tijd. Die tijd geven we u bij Logopediepraktijk Lindevallei in de Kop van Overijssel. In het intakegesprek bespreken we uw probleem (of dat van uw kind) en uw verwachtingen. Vervolgens maken we een plan van aanpak dat helemaal bij u past en gaan we met de therapie van start.

Neem contact met ons op

Wat u van ons kunt verwachten

Een logopedische behandeling duurt ongeveer 25 minuten en meestal spreken we één keer per week af. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek.


Oefening baart kunst

Een cliché, maar het is toch echt zo. Behalve de afspraken bij ons in de praktijk, krijgt u van ons dan ook regelmatig oefeningen mee naar huis om uw klachten zo snel mogelijk te verminderen.

Kind aan huis

Bij kinderen gaan we spelenderwijs te werk om zo hun aandacht te trekken en te houden. Het belangrijkste is dat ze plezier krijgen in de opdrachten en spelletjes die we samen met ze doen. Uiteraard wordt u als ouder of verzorger zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken. U mag altijd bij de sessies aanwezig blijven. Ook zullen de kinderen thuis moeten oefenen.

We bieden logopedie voor:

Stem
Praat u hees, schor, zacht of hard? Met de juiste methode leren we u uw stem goed te verzorgen. Ook voor (amateur)zangers met stemproblemen of stembandknobbels zoeken we manieren om de stem zo goed mogelijk te laten klinken.


Spraak

Woorden goed uitspreken is essentieel om verstaanbaar te zijn. De juiste klank gebruiken is voor sommigen een hele opgave. Omdat ze bijvoorbeeld nog letters aangeleerd moeten krijgen, slissen, stotteren, te snel praten of afwijkend mondgedrag vertonen. Met speciale opdrachten oefenen we de spraak.

Taal


Een vertraagde taalontwikkeling of het niet goed kunnen vormen van zinnen zorgt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor communicatieproblemen. De logopedist helpt bijvoorbeeld bij het uitbreiden van de woordenschat, het opbouwen van zinnen en de uitspraak.


Leesproblemen of vermoedens van dyslexie

Bij leesproblemen en/of vermoedens van dyslexie hebben mensen vaak moeite met het lezen, spellen en/of schrijven. Dit kan zich onder andere uiten in het moeite hebben met het leren van letters, letters omkeren, woorden of zinnen niet goed lezen en het verminderen of verdwijnen van de leesmotivatie.

Afwijkend mondgedrag


Als er sprake is van open mond-gedrag, de uitspraak slap is of er tussentands gesproken wordt, zal er worden gewerkt aan het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Hiermee kunnen oorproblemen worden beperkt en kan een goede ontwikkeling van de kaak worden bevorderd.

Horen


Een gesprek voeren betekent niet alleen praten, maar ook luisteren. Als u het geluid van uzelf of anderen niet goed kunt horen, kan dat leiden tot communicatieproblemen. We gaan achterhalen waar dit door komt (bijvoorbeeld door slechthorendheid, een terugkerende oorontsteking of verkoudheid) en gaan proberen de communicatie te verbeteren, bijvoorbeeld door spraakafzien.

Ademen


Bij goed ademen gebruiken we de borstkas, luchtpijp, longen en buikspieren. Doen we dit niet goed, dan kunnen we gaan hyperventileren, verkeerd ademen bij het spreken of zelfs stem- en longproblemen krijgen. We leren een goede ademtechniek aan, met een goede adem-stemkoppeling, waardoor er beter en ontspannen geademd kan worden.

Eten en drinken


Als uw baby niet goed drinkt of bijvoorbeeld problemen heeft bij de overgang van borst of fles naar vast voedsel, kan een preverbaal logopedist u helpen. Neeke de Boer is preverbaal logopedist en komt aan huis bij baby’s bij wie het eten en drinken niet vanzelf gaat. 


Ook volwassenen kunnen problemen hebben bij het eten en drinken. Verkeerd slikken kan voor veel paniek zorgen. Soms zijn de mondspieren verslapt, waardoor speeksel in de luchtwegen terecht kan komen. Dit kan voorkomen bij mensen met MS of ALS. We verbeteren de houding tijdens het eten en drinken en we trainen de spieren die gebruikt worden bij het slikken.

Autisme


Bij kinderen met een vorm van autisme lijkt het vaak alsof het kind de communicatie van de ouders niet begrijpt. Ook zijn er problemen bij het zelf gebruiken van de taal. We leren uw kind beter te communiceren met anderen en stimuleren de spraak- en taalontwikkeling.

ADHD en ADD


Kinderen met ADHD of ADD hebben vaak problemen met het concentratievermogen, waardoor ze verhalen niet logisch kunnen vertellen of leerproblemen krijgen. De logopedist onderzoekt hoeveel spraak- of taalachterstand er is en brengt structuur aan in de mondelinge vaardigheden.

Syndroom van Down


Kinderen met het syndroom van Down ontwikkelen zich anders en meestal langzamer dan leeftijdsgenootjes. Maar ook bij kinderen onderling zijn er grote verschillen in de lichamelijke of verstandelijke beperking. We stimuleren de spraak- en taalontwikkeling en leren uw kind bij het eet- en drinkproces.

Wist u dat ...

... logopedie binnen de basisverzekering valt? Het is dus mogelijk om de behandeling vergoed te krijgen. Met een verwijsbrief van uw huisarts, tandarts of specialist kunt u telefonisch een afspraak maken bij een van onze praktijken in de Kop van Overijssel.


Bij een aantal zorgverzekeraars is het niet meer nodig dat u een verwijsbrief haalt. Logopediepraktijk Lindevallei is DTL-proof en dat betekent dat u zelf een afspraak kunt maken en dat we tijdens het eerste contact bepalen of logopedie voor u of uw kind geïndiceerd is. Bij sommige verzekeraars is nog wel een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of specialist.

We proberen binnen een week de eerste behandeling te plannen en uw individuele therapie te bepalen. Bel Logopediepraktijk Lindevallei: 0561-452506.

NEEM CONTACT MET ONS OP