De specialisaties van 

Logopediepraktijk Lindevallei

Specialisaties

Naast hulp bij dyslexie, hyperventilatie of spraakproblemen, zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van afwijkende mondgewoonten en eet-, drink- en slikproblemen bij jonge kinderen.

Afwijkende mondgewoonten

Met afwijkende mondgewoonten bedoelen we gedragingen die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor de stand van het gebit, het spreken, het gehoor en daarmee de algehele gezondheid.

Onder afwijkende mondgewoonten vallen onder meer:

  • duim- en vingerzuigen
  • slissen
  • verkeerd slikken
  • met de mond open ademhalen


Met oromyofunctionele therapie herstellen en verstevigen we het functioneren van de spieren in en om de mond. Daarnaast trainen we de positie van de tong en het slikken en oefenen we het articuleren.
  • Afwijkende mondgewoonten tanden
  • Afwijkende mondgewoonten tong
  • Stand van het gebit
  • Stand van het gebit

Dyslexie

Bij leesproblemen en/of vermoedens van dyslexie hebben mensen vaak moeite met lezen, spellen en/of schrijven. Dit kan zich onder andere uiten in moeite hebben met het leren van letters, letters omkeren, woorden of zinnen niet goed lezen en het verminderen of verdwijnen van de leesmotivatie. In de behandeling oefenen we deze gebieden met verschillende werkwijzen. Hierbij wordt geprobeerd aan te sluiten bij de werkwijze van school, zodat uw kind een en dezelfde manier aangeboden krijgt. Ook wordt regelmatig gebruikgemaakt van de KWeC-methodiek. Dit is een spellingmethodiek die als ondersteuning kan dienen bij elke spellingmethode. Spelling wordt hierbij visueel gemaakt, waardoor kinderen inzicht krijgen in de opbouw ervan. Lisanne is onze dyslexiespecialist.

Behandelmateriaal

In de praktijk oefenen we veel met het onderzoeks- en behandelmateriaal van LOGO-Art. LOGO-Art biedt praktische materialen aan voor onder meer articulatie, mondmotoriek en taal. Het materiaal is leuk en aantrekkelijk voor kinderen, waardoor ze zich inspannen. Dit maakt de therapie veel effectiever. Onze logopediste Neeke de Boer-Jongsma is een van de auteurs.

Meer informatie over een van onze specialisaties of direct een afspraak maken? Bel Logopediepraktijk Lindevallei uit Oldemarkt. 0561-452506.

NEEM CONTACT MET ONS OP